top of page

BAO HOUSE

Công Trình: Bao House
Địa Điểm: Cua Dai- Hoi An
Diện tích khu đất: 161 m2
Nhóm Thiết kế: Nguyễn Văn Chương, Lê Hồng Quân, Lê Quốc Trung. 
Khách hàng: anh Bảo
————————————-

PHỐI CẢNH
MẶT ĐỨNG
MẶT BÊN
MẶT BẰNG
bottom of page