Bamboo Villa

Cam Chau- Hoi An

3D VIEW
Bamboo Villa_edited
MẶT TIỀN-NGOÀI ĐƯỜNG_2.
MẶT TIỀN-NGOÀI ĐƯỜNG.
1-Tầng trệt
2- Lầu 1
3-Lầu 2
4- Mái
Enscape_2021-12-17-19-00-55
Enscape_2021-12-17-19-59-16
Enscape_2021-12-17-21-06-17
Enscape_2021-12-17-20-35-44
Enscape_2021-12-17-21-38-43
Enscape_2021-12-18-12-14-07
Enscape_2021-12-17-20-16-19
Enscape_2021-12-17-20-08-41
góc để xe
IMG_9624
IMG_9634
IMG_9620
Enscape_2021-12-18-11-30-17
Enscape_2021-12-18-11-32-22
Enscape_2021-12-18-11-21-58
Enscape_2021-12-18-11-35-08