top of page

Nhà Tân Thành

Công trình nhà phố
 

  • Chủ đầu tư: cô Hà

  • Diện tích xây dựng : 330

  • Tổng chi phí : 3,5 tỷ đồng

  • Năm hoàn thành: 2017

12
2a
3
2
1
4
5
6
9
7
10
8
11
13
bottom of page