top of page

Ocean Breez Villa

Với những giải pháp được đề xuất và vận dụng, ngôi nhà chan hòa gió biển và là một khu lưu trú được rất nhiều du khách lựa chọn… Có nhiều yếu tố góp phần đem lại thành công cho một không gian lưu trú, trong đó, tiện ích và dịch vụ thường được đặt lên hàng đầu. Nhưng có một điều cũng được du khách đánh giá cao, đó chính là yếu tố cảm xúc, là cái “tình” mà không gian đem lại. Nhà Gió Biển là một homestay có được cả hai yếu tố trên.

  • Tên Công trình: Ocean Breeze Villa

  • Địa chỉ: 11 Nguyễn Phan Vinh, Cẩm An, Hội An, Quảng Nam

  • Diện tích: 485 m2

  • Năm hoàn thành: 2017

  • Đơn vị thiết kế: Chong Chóng Architecture

  • Đội ngũ thiết kế: Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Hoàng Sơn

1facade-1
1facade-2
2entrance-1
2entrance-2
2entrance-3
2entrance-4(Featured-Image)
3lobby-
5reading-place-1
5reading-place-2
6bedroom-1
6bedroom-3
7restroom-2
7restroom-1
7restroom-3
7restroom-4
8penthouse-3
8penthouse-1
7restroom-5
8penthouse-2
bottom of page