top of page

Tan's house

Công trình cải tạo một ngôi nhà nhỏ  đang xuống cấp trên Cù Lao Chàm ( đảo nhỏ cách Hội An 09 hải lý ). Với mong muốn giữ lại ngôi nhà củ và giữ lại được hình ảnh của những ngôi nhà đơn sơ trên đảo, team Chong Chóng hy vọng sẽ sớm cho ra một tác phẩm hài hòa với thiên nhiên tuyệt vời ở đây. Công trình dự định sẽ hoàn thành vào năm 2021.
 

  • Chủ đầu tư: chú Tấn

  • Diện tích xây dựng : 100

  • Tổng chi phí : 1 tỷ đồng

  • Năm hoàn thành: ... đang triển khai

z1896131356792_f1ae8bebd7569afabab54d124
96406162_10222161165953712_7371388272032
z1874778484228_b3acd4cbb921e4f7d53bc25e9
z1886610419612_d5866e2077c610a27c9b8db10
106699590_2654552554801233_4010772262165
bottom of page