top of page

PHUONG HOUSE

Công Trình: Phuong House
Địa Điểm: An Bang- Hoi An
Diện tích khu đất: 200 m2
Nhóm Thiết kế: Nguyễn Văn Chương, Binh Lê, Lê Quốc Trung.

Kết cấu-Me: Minh Lam
Khách hàng: Chị Phương, Anh Bách.
————————————-

phối cảnh 1
phối cảnh 2
Mặt đứng
Mặt bên
20220924_PHƯƠNG HOUSE_CẨM AN_Mặt Bằng Tầng 1 Web
20220924_PHƯƠNG HOUSE_CẨM AN_Mặt Bằng Tầng 2 Web
20220924_PHƯƠNG HOUSE_CẨM AN_Mặt Bằng Web
bottom of page